Banner.

Trigonometrické body České státní trigonometrické sítě

Významné body geodetických základů České republiky


Pro informace o jednotlivých bodech pokračujte výběrem kraje:


Mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Liberecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Zlínský krajNa tomto místě naleznete informace o vybraných trigonometrických bodech I. řádu České státní trigonometrické sítě, která je polohovým geodetickým základem Souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), závazného pro veškeré zeměměřické činnosti na území České republiky.

Poloha bodů byla přesně geometricky zaměřena v rámci trigonometrické (trojúhelníkové) sítě metodou triangulace. Pomocí geodetického přístroje pro měření úhlů - teodolitu byly měřeny vodorovné úhly mezi směry na sousední body trigonometrické sítě a následně byly výpočtem určeny přesné souřadnice, které se využívají pro další geodetická měření a mapování.

Trigonometrické body byly na našem území zřizovány již pro potřeby rakousko-uherské Katastrální triangulace v letech 1821 – 1864 a staly se po zhuštění podkladem pro mapování tzv. stabilního katastru. V letech 1862 – 1898 vybudoval Vojenský zeměpisný ústav se sídlem ve Vídni přesnější trigonometrickou síť I. řádu, která byla součástí středoevropského stupňového měření a stala se podkladem pro základní mapování již nejen pro potřeby katastru nemovitostí. Po vzniku Československa bylo rozhodnuto vybudovat jednotné geodetické základy na celém území státu, proto byla vybudována Jednotná trigonometrická síť katastrální, která je základem již zmíněného S-JTSK. Na území České republiky bylo zřízeno 181 trigonometrických bodů I. řádu a přibližně 75 tisíc bodů II. – V. řádu.

Více o historii polohových geodetických základů a budování Jednotné trigonometrické sítě katastrální naleznete v publikaci ČÚZK zde …


Česká státní trigonometrická síť I. řádu


Obrázek - Česká státní trigonometrická síť I. řádu
Obrázek - signalizace a stabilizace TB