Banner.

Databáze bodových polí

UPOZORNĚNÍ:

Vážení uživatelé Databáze bodových polí.

K 30. 12. 2016 dojde k ukončení funkcionality původního grafického vyhledávače Grafické vyhledání na přehledce triangulačních listů. Jeho funkci nahradí Grafické vyhledání v Geoprohlížeči ČÚZK, které na rozdíl od původního vyhledávače disponuje více možnostmi zobrazení podkladových map a umožňuje navíc zobrazení přidružených bodů ZBPP a bodů PPBP.


Zeměměřický úřad vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách ze zákona 359/92 Sb. Databáze bodových polí v současné době obsahují:

74 900 center trigonometrických a zhušťovacích bodů
35 500 přidružených bodů
119 400 nivelačních bodů ČSNS a ČPNS
460 tíhových bodů

Pro přístup ke geodetickým údajům pokračujte v menu: Databáze bodových polí …

Nalezli jste nesoulad mezi údajem v databázi a skutečným stavem geodetického bodu v terénu? Vyplňte Hlášení o závadách bodů bodového pole! Pokračujte zde …

Aktuální informace o vývoji aplikací Databáze bodových polí (DBP) naleznete zde …


Správa geodetických základů v roce 2016

Zeměměřický úřad vykonává správu geodetických základů České republiky a rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole ze zákona 359/92 Sb. V roce 2016 provádí Zeměměřický úřad v rámci správy geodetických základů tyto práce:

Správa České státní trigonometrické sítě (ČSTS):

Na základě došlých Hlášení o závadách bodů bodového pole probíhá tzv. dynamická údržba ČSTS, v rámci které se provádí nápravné práce na trigonometrických bodech - přednostně v lokalitách s vyšší hustotou došlých hlášení.Správa České státní nivelační sítě (ČSNS):

V rámci správy ČSNS probíhá v letošním roce nivelační zaměření vnější části Zvláštní nivelační sítě (ZNS) Ostrava.

Správa Základní geodynamické sítě (ZGS):

V letošním roce probíhá v rámci zapojení ČSNS do Evropského výškového referenčního rámce a definice národní realizace Evropského výškového referenčního systému (EVRS) zaměření spojnic bodů ZGS: 16 Králíky – 17 Krnov – 22 Olomouc – 8 Svitavy metodou velmi přesné nivelace (VPN).Správní činnosti:

Na základě došlých žádostí a oznámení rozhoduje Zeměměřický úřad o zrušení měřických značek. Dále připravuje podklady a vede řízení při porušení pořádku na úseku zeměměřictví.